Komisarz Kurpik odwiedził Poradnię

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce w dniu 25.04.2013 r. odbyło się spotkanie dla małych dzieci oraz ich rodziców na temat „Bezpieczne dziecko” z udziałem policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce oraz niezwykłego gościa – Komisarza Kurpika. Spotkanie współprowadziła pedagog Ewa Kotowska. W programie spotkania wykorzystano treści książki psycholog dr Elżbiety Zubrzyckiej pt.: „Powiedz komuś” z serii „Bezpieczne dziecko-co każde dziecko wiedzieć powinno” i ilustracje Agnieszki Żelewskiej po uzyskaniu pisemnej zgody Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego na publiczne ich odczytanie i zaprezentowanie.

Dzieciaki miały za zadanie umieścić „mądre zakazy” na właściwych planszach dotyczących środowiska, ludzi, dzieci oraz ciała i z tego polecenia wywiązały się znakomicie. Mogły w ten sposób nauczyć się odróżniania dobrych i złych zachowań, a także wykształcić w sobie świadomość własnych praw. Podopieczni Poradni mieli okazję dowiedzieć się, że kiedy czują się zaniepokojeni lub zakłopotani, muszą o tym powiedzieć komuś, kto ich wysłucha i pomoże. Dzieci chętnie słuchały i odpowiadały na zadawane przez policjanta pytania, aktywnie wykonywały zadania. Podczas spotkania rodzice wysłuchali krótkiej pogadanki policjantów nt.: wzmacniania bezpieczeństwa ich dzieci. Na koniec pani pedagog zaprosiła wszystkich uczestników do wspólnej wesołej zabawy z Komisarzem Kurpikiem – najbardziej lubianym policjantem w regionie. Spotkanie było pełne pozytywnych emocji i ważnych treści. Mamy nadzieję, że wyjątkowy i przyjazny Miś – Policjant  jeszcze nie raz odwiedzi dzieciaki w Poradni.

W II części spotkania dla starszych dzieci i młodzieży zaprezentowano krótki film edukacyjny podejmujący temat cyberprzemocy, który stał się okazją do  aktywnej rozmowy policjantów z nastolatkami na temat bezpieczeństwa w sieci, zagrożeń w cyberprzestrzeni i unikania zachowań ryzykownych.

Dziękujemy aspirantowi Sylwestrowi Marczak i st. sierż. Tomaszowi Żerańskiemu z KMP w Ostrołęce za życzliwość, otwarcie i pomoc przy realizacji wspólnego przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki i edukacji dotyczącej bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Zapraszamy również dzieci i  rodziców do lektury proponowanej książki. Jest ona bardzo wartościowa w swoim przekazie, a ilustracje w niej zawarte są proste i naturalne w odbiorze dla małych dzieci. Pamiętajmy, że wspólne czytanie i dobrze spędzony czas z dzieckiem jest bezcenny.

Post navigation