Międzynarodowy Dzień Mediacji

W roku 2019 Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na 17 października (czwartek). Międzynarodowy Dzień Mediacji to bardzo ważne wydarzenie w kalendarzu świąt nietypowych, bowiem uświadamia ludzi, że wiele spraw można rozwiązać bez konieczności sprawy sądowej. Tym bardziej cieszy, że w Polsce jest ono coraz bardziej popularne i rozpowszechnione.

Konflikty są nieodłączną częścią naszego życia. Trudno ich uniknąć, chociaż wiele osób bardzo by chciało. Wywołują stres, często zostawiają rysę na naszym wizerunku. Dzięki mediacji można jednak ominąć naprawdę sporo niepotrzebnych nerwów. Jeśli obie strony są chętne do załagodzenia sporu, to sprawa wcale nie musi trafić do sądu czy skończyć się awanturą.

Mediacja to inaczej metoda rozwiązywania sporów, w której uczestniczy bezstronny i neutralny mediator. Pomaga on stronom konfliktu we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji a także osiągnięciu wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy rodzinne (rozwód, separacja, ustalenie kontaktów z dzieckiem).

Międzynarodowy Dzień Mediacji Popularyzacja wiedzy dotyczącej metod pokojowego rozwiązywania konfliktów jest głównym celem Międzynarodowego Dnia Mediacji. Inicjatorem tej akcji była organizacja Association for Conflict Resolution (ACR) ze Stanów Zjednoczonych. Święto po raz pierwszy obchodzono w 2005 roku, natomiast w Polsce trzy lata później z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości. Warto wspomnieć, że wraz z Dniem Mediacji w naszym kraju odbywa się również Tydzień Mediacji. W obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji biorą udział sądy, prokuratury, komisariaty policji, ośrodki mediacyjne, kancelarie prawne, poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne placówki oświatowe z całej Polski. Organizowane są dyżury, konferencje, warsztaty o tematyce mediacyjnej czy pikniki rodzinne podczas których można spotkać się z mediatorami i dowiedzieć się najważniejszych informacji dotyczących mediacji. Ważne by idea mediacji trafiła do jak największego grona. Nadal bowiem nie jest ona wystarczająco znana i wykorzystywana dla rozwiązywania sporów. W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji prowadzone są więc różne działania mające na celu dostarczenie wiedzy na temat korzyści z mediacji, jej przebiegu. Na przykład wśród korzyści warto wymienić możliwość szybkiego, samodzielnego rozwiązania konfliktu przez obie strony, a także zachowanie korzystnego wizerunku oraz utrzymanie wzajemnych relacji. Wszystko to pozwala zwyczajnie mniej stresować się całą sytuacją.

Jak wygląda przebieg mediacji? Warunkiem mediacji jest zgoda obu stron, w innym przypadku jej wprowadzenie jest z oczywistych względów niemożliwe. Każda ze stron konfliktu może wnieść wniosek o przeprowadzenie mediacji na teranie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrołęce. Proces mediacji nie powinien być dłuższy niż trzy miesiące. Można go co prawda przedłużyć, ale jeśli obie strony są nastawione na jak najszybsze zakończenie sporu, nie powinno mieć to miejsca.

Zachęcamy do korzystania z takiej formy rozwiązywania konfliktu w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrołęce.

Post navigation