Międzynarodowy Dzień Niesłyszących

W 2021 roku Międzynarodowy Dzień Głuchych obchodzimy 26 września.

Międzynarodowy Dzień głuchych lub Międzynarodowy Dzień Niesłyszących został ustanowiony w 1958 roku przez Światową Federację Głuchych (WFD). Dzień upamiętnia powstanie organizacji we wrześniu 1951 roku. Corocznie święto obchodzone jest w ostatnią niedzielę września.
W Polsce każdego roku obchody organizowane są przez Polski Związek Głuchych. Organizacja powstała 25 sierpnia 1946 roku na kongresie w Łodzi. Obecnie związek zrzesza 100 tys. osób niesłyszących, słabosłyszących oraz głuchoniemych. Do obszarów działalności Związku należy edukacja, rehabilitacja, usługi prawne oraz reprezentowanie interesów społeczności osób niesłyszących, niedosłyszących oraz z wadami mowy wobec władz oraz innych instytucji i organizacji.

10 FAKTÓW NA TEMAT GŁUCHOTY

  1. Na świecie istnieje 360 milionów osób z ubytkiem słuchu.
  2. Przewlekłe choroby uszu są główną przyczyną ubytku słuchu.
  3. Hałas jest główną, ale możliwą do uniknięcia przyczyną ubytku słuchu.
  4. Ubytek słuchu może być spowodowany zażywaniem leków ototoksycznych.
  5. Około 5 na 1000 niemowląt rodzi się z ubytkiem słuchu lub rozwija się on u nich we wczesnym dzieciństwie.
  6. Prawie 1 na 3 osoby powyżej 65 roku życia jest dotknięta ubytkiem słuchu.
  7. 50 % przypadkom ubytku słuchu można zapobiec poprzez działania w zakresie zdrowia publicznego.
  8. Podnoszenie świadomości na temat ubytku słuchu jest niezbędne w jego skutecznym wykrywaniu I leczeniu.
  9. Około 20 % osób z ubytkiem słuchu, żyjących w krajach rozwijających się, potrzebuje aparatów słuchowych.
  10. Język migowy ułatwia komunikację z osobami głuchymi.

Post navigation