Nabór do programu „Za Życiem” na rok 2020

Szanowni Państwo,

Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce informuje, iż od dnia 30.03.2020r. uruchamia elektroniczny nabór do programu „Za Życiem”.

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o przesyłanie drogą elektroniczną (na adres: zazyciem-ostroleka@gazeta.pl ) wypełniony formularz rekrutacyjny dostępny poniżej lub w zakładce „Za Życiem” na stronie naszej poradni.

Przypominamy, iż warunkiem przyjęcia do programu jest dokument wskazujący na potrzebę realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka tj.:

  • dokumentacja medyczna uzasadniająca potrzebę wczesnego wspomagania
  • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (ważna w danym roku kalendarzowym)
  • diagnoza medyczna, diagnoza specjalistyczna uzasadniająca potrzebę objęcia dziecka pomocą lub potwierdzająca korzystanie z pomocy specjalistycznej w innej placówce np. NFZ, placówka oświatowa, poradnia
  • zaświadczenie lekarskie zgodne z ustawą „Za Życiem”
  • orzeczenie o niepełnosprawności
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

W formularzu należy zaznaczyć, który z powyższych dokumentów stanowi podstawę Państwa zgłoszenia.

UWAGA!!! Osoby korzystające w ubiegłym roku z programu zobowiązane są dostarczyć powyższe dokumenty w bieżącym roku. Istnieje możliwość przesłania skanu wskazanej dokumentacji wraz formularzem rekrutacyjnym. W przypadku braku takiej możliwości dokumentację (kserokopię) będziecie Państwo zobowiązani dostarczyć po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu się
do programu.

Z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo rekomendujemy ograniczenie osobistych wizyt w Poradni. Do Państwa dyspozycji uruchamiamy adres mailowy zazyciem-ostroleka@gazeta.pl oraz telefon (502-476-080) pod którym uzyskacie informacje w sprawie naboru do programu codziennie w godzinach 12:00-16:00.

Post navigation