Oferta dla dzieci

 • Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, diagnoza Integracji Sensorycznej, rehabilitacyjna
 • Diagnoza małych dzieci w wieku 0-6 r.ż.
 • Diagnoza słuchu tonalnego “Platformą Badań Zmysłów”
 • Indywidualna/grupowa pomoc psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna
 • Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Zajęcia z zakresu integracji sensorycznej
 • Zajęcia logopedyczne
 • Terapia psychologiczna
 • Treningi EEG Biofeedback
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Trening Pewności Siebie
 • Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym (kl. I-III)
 • Przesiewowe badania logopedyczne
 • Grupowe zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym dotyczące usprawniania procesów koncentracji uwagi i pamięci
 • Grupowe zajęcia dotyczące doskonalenia czytania ze zrozumieniem (klasy IV-V)
 • Grupowe zajęcia rozwijające umiejętności społeczno- emocjonalne dziecka
 • Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym “Spotkania z Leonem” (wiek przedszkolny), “Fonolandia” (wiek przedszkolny oraz klasy I-III)


Przyjazna Poradnia z pomysłem