Oferta dla młodzieży

 • Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna
 • Diagnoza preferencji zawodowych dla uczniów klas VIII i klas ponadpodstawowych
 • Indywidualna pomoc psychologiczna dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi i kłopotami w zachowaniu
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Trening Umiejętności Społecznych TUS
 • Mediacje rodzinne
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu psychoprofilaktyki, m.in. uzależnień od środków psychoaktywnych, cyberprzemocy, uzależnień behawioralnych
 • Zajęcia dla młodzieży wspierające działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 • Zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności kompetencji społecznych w tym umiejętność spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem gier planszowych dla uczniów klas IV-VIII ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami
 • Zajęcia grupowe dotyczące usprawniania procesów koncentracji uwagi, pamięci i spostrzegawczości dla uczniów klas IV i VIII
 • Zajęcia grupowe aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu “O mnie”. dotyczące rozwijania umiejętności efektywnego uczenia się
 • Indywidualne  porady  udzielane  młodzieży w  zakresie wyboru szkoły i zawodu oraz  poszukiwania pracy

Przyjazna Poradnia z pomysłem