Oferta dla rodziców

  • Praca terapeutyczna z rodzicami
  • Konsultacje/porady dla rodziców dotyczące zaburzeń integracji sensorycznej
  • Porady logopedyczne dla rodziców odnośnie zapobiegania wadom wymowy
  • Prelekcje dla rodziców na terenie przedszkoli i szkół – tematyka wg zapotrzebowania
  • Prelekcje dla rodziców na terenie przedszkoli miejskich w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu, grania w gry komputerowe
  • Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców nastolatków „Zrozumieć nastolatka”
  • Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”
  • Prowadzenie spotkań z rodzicami i nauczycielami w tym dotyczących bezpiecznego i efektywnego wykorzystania technologii cyfrowych przez dzieci i młodzież
  • Porady dla rodziców z zakresu integralnej profilaktyki i zapobiegania zachowaniom ryzykownym dla młodzieży
  • Udzielanie rodzicom informacji o formach pomocy oferowanej przez poradnię, procedurach kierowania sprawy na zespół orzekający do kształcenia  specjalnego i nauczania indywidualnego

Komisarz Kurpik