Oferta Poradni w okresie pandemii

Działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce w okresie pandemii

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych na podstawie rozporządzenia MEN do 26 kwietnia br. oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów Poradnia realizuje swoje zadania zdalnie i w postaci dyżurów telefonicznych specjalistów, także w weekendy i dni świąteczne.

Proponujemy następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1. Dla dzieci i młodzieży:

 • poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:
  • zdrowia i bezpieczeństwa psychicznego,
  • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z obniżonym nastrojem, lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną,
  • radzenia sobie ze stresem związanym z izolacją społeczną i brakiem możliwości bezpośrednich kontaktów rówieśniczych,
  • odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych i świadomości cyberzagrożeń,
  • relacji rodzinnych,
  • planowania i organizacji samodzielnej nauki w domu,
  • rozwijania zainteresowań i mocnych stron,
  • predyspozycji zawodowych i wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej,
  • dbania o wszechstronny rozwój.

2. Dla rodziców i opiekunów:

 • poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:
  • rozwijania prawidłowych relacji i konstruktywnej komunikacji w rodzinie,
  • rozmów z dzieckiem dotyczących konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie swoje i innych,
  • trudności edukacyjnych dziecka,
  • trudności wychowawczych,
  • trudności związanych z niepełnosprawnością, chorobą dziecka lub innych członków rodziny,
  • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz zdalnym nauczaniem,
  • wspomagania dziecka w procesie samodzielnej nauki w domu –harmonogram dnia, planowanie pracy, motywowanie do wysiłku intelektualnego i wypełniania obowiązków domowych, bezpieczeństwa w sieci itp.
 • wstępna diagnoza problemu: wywiady zdalne, analiza dostarczonej dokumentacji, porady,konsultacje z logopedą, pedagogiem, psychologiem,
 • konsultacje z terapeutą zaburzeń integracji sensorycznej,
 • konsultacje z doradcą zawodowym,
 • wydawanie opinii w różnych sprawach np. odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego itp., orzeczeń, opinii wwrd niewymagających przeprowadzenia pełnej diagnozy w Poradni.

3. Dla nauczycieli:

 • Konsultacje telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:
  • organizacji pracy ucznia, dostosowania wymagań edukacyjnych podczas nauki zdalnej,
  • trudności emocjonalno-motywacyjnych uczniów, z uwzględnieniem radzenia sobie z samodzielną nauką w domu i ocenianiem,
  • trudności emocjonalno-społecznych uczniów wynikających z obecnej sytuacji i izolacji społecznej,
  • wydawania opinii i orzeczeń dla uczniów.

Nadal jesteśmy do Państwa dyspozycji i zapraszamy do korzystania z naszych propozycji wsparcia.

Post navigation