Kampania edukacyjno-profilaktyczna „Narkotyki i dopalacze zabijają”

W dniu 2 kwietnia 2019 roku została zainaugurowana ogólnopolska kampania edukacyjno-profilaktyczna „Narkotyki i dopalacze zabijają” organizowana przez MSWiA w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”. Jej hasło to: „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest prezentowany spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego. Istotą działań jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. 

Post navigation