Wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem

„Wyobraźmy sobie taki świat, w którym wszystko przysypane jest śniegiem. Żeby z jednego domu dojść do drugiego, trzeba łopatą przerąbać tunel. Żeby uzyskać kontakt z autystycznym dzieckiem, trzeba takie tunele kopać przez całe  życie”- mówią rodzice dzieci z autyzmem.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce chcąc uczcić Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu, który co roku w kwietniu obchodzony jest na całym świecie, zorganizowała dnia 7 kwietnia 2014 roku spotkanie szkoleniowo-informacyjne na temat: „Wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem”.

Dołączając się do tej światowej akcji chcieliśmy podkreślić, że problem autyzmu nie jest nam obojętny i dotyczy także naszego, ostrołęckiego środowiska. Uważamy, że bardzo istotnym zadaniem jest  uświadamianie na czym polega to zaburzenie i uwrażliwianie na problemy osób z autyzmem. Jako specjaliści pracujący w poradni wiemy jak ważna jest właściwa diagnoza, wczesne rozpoczęcie działań terapeutycznych oraz stworzenie dla dziecka przyjaznego środowiska. Korzystając z wiedzy i doświadczenia ekspertów mających długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem, chcieliśmy przybliżyć, a w niektórych przypadkach tylko pogłębić istniejącą już wiedzę na temat terapii dzieci z autyzmem.

Mamy nadzieję, że nasze spotkanie będzie dla większości osób „kroplą drążącą skałę” w kierunku wszechstronnego usprawniania dzieci z tym zaburzeniem.

Dyrekcja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz  z Pracownikami dziękuje naszym darczyńcom:

  • Pani Danucie Szczepanek i jej firmie
  • Pani Elżbiecie Zecer i firmie „A-Z Color”
  • Panu Jerzemu Grabowskiemu

Dziękujemy także Księgarni Pedagogicznej i Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce za prezentację literatury dotyczącej terapii dzieci z autyzmem i ze spektrum autyzmu. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za przybycie na nasze spotkanie.

Koordynator zespołu do spraw dzieci z niepełnosprawnością
mgr Dorota Żebrowska

Post navigation