Prelekcja w Przedszkolu Miejskim Nr 13 w Ostrołęce

W dniu 11.09.2018r na terenie Przedszkola Miejskiego nr 13 w Ostrołęce odbyło się spotkanie z pracownikami poradni mgr Małgorzatą Sienicką (pedagog) oraz mgr Anetą Andersz (psycholog). Pracownicy poradni przedstawili rodzicom, nauczycielom informacje dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019. Ponadto, zaprosili uczestników do zapoznania się z bieżącą ofertą poradni. Pani Aneta Andersz przedstawiła prelekcję na temat zachowań, które mogą niepokoić w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Podkreśliła rolę wczesnego wsparcia, modyfikacji oddziaływań wychowawczych, które mogą zapobiec narastaniu problemów lub pojawieniu się wtórnych następstw na dalszych etapach rozwojowych. Przedstawiła rolę systemu oddziaływań diagnostyczno-terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce.

Post navigation