Profilaktyka zaburzeń słuchu

Warto zadbać o swoje zmysły, zanim będzie za późno! Niestety w młodym wieku bagatelizuje się prozdrowotne zalecenia i nie przywiązuje się wagi do ostrzeżeń. Po­niżej znajduje się kilka podstawowych reguł, których przestrzeganie powinno pomóc zachować dobry słuch przez wiele lat.

  • Unikaj hałasu – czyli dźwięków, które są niepożądane i mogą być szkodliwe dla zdrowia. Dźwięki te powodują rozdrażnienie i zmęczenie, którym często towarzyszą bóle głowy i trudności w zasypianiu. To przekłada się na spadek wydajności nauki i/lub pracy. Hałas o dużym natężeniu nie tylko uszkadza słuch, lecz także prowadzi do schorzeń ukła­du krążenia i układu nerwowego.
  • Słuchaj dźwięków cichych i średnio głośnych, jak naj­bardziej zbliżonych do naturalnych, które sprawiają przy­jemność, a nie powodują rozdrażnienia, zmęczenia, po­budzenia, bólów głowy czy pisku w uszach. Staraj się nie naśladować pod tym względem kolegów ogłuszających się kakofonią dźwięków.
  • Oszczędzaj uszy – słuchaj muzyki najlepiej z głośników, a nie przez słuchawki, i niezbyt głośno, abyś mógł/ mogła usłyszeć, co mówi ktoś znajdujący się obok Ciebie.
  • Oszczędzaj nie tylko uszy, lecz także cały organizm – słuchaj muzyki o pełnym spektrum dźwięków różnych częstotliwości, nie z przewagą basów, które mogą bardzo niekorzystnie wpływać na emocje, psychikę, układ nerwowy, serce, naczynia krwionośne itp., prowadząc do chorób ogólnoustrojowych.
  • Unikaj nadmiernego hałasu dyskotekowego, który począt­kowo powoduje odwracalne osłabienie słuchu, mijające po kilku lub kilkudziesięciu minutach tzw. zmęczenie słuchowe, ale następnie wywołuje piski w uszach, a zbyt często po­wtarzany powoduje trwały niedosłuch. Należy ograniczać czas przebywania w dyskotece, stosować stopery. Jeżeli pojawiają się piski i czasowe przytłumienie słuchu, trzeba zrezygnować z dyskotek.
  • Unikaj wybuchów petardy, kapiszonów oraz strzelania. Dźwięki te są bardzo niebezpieczne dla ucha i mogą spowo­dować głuchotę. Pamiętaj również, że jeżeli odpalasz petar­dę lub strzelasz, to nie tylko Ty możesz być poszkodowany. Narażone są również osoby przebywające obok Ciebie, któ­re nie wiedziały, kiedy wystrzelisz, i nie zdążyły zatkać uszu.
  • Nie krzycz nikomu do ucha, nie cmokaj i nie przystawiaj głośno grającego instrumentu, np. trąbki.
  • Pamiętaj o osłanianiu głowy we wszystkich sytuacjach, które grożą jej urazem. Urazy głowy podczas bójek są czę­stą przyczyną trwałych zaburzeń słuchu. Uderzenie otwartą dłonią lub piłką w ucho może spowodować jego poważne uszkodzenie.
  • Pamiętaj o higienie uszu – uszy należy myć wodą z my­dłem i wycierać ręcznikiem. Nie wkładamy żadnych przed­miotów do przewodu słuchowego. Patyczki z wacikami nie służą do czyszczenia uszu! Wpycha się nimi woszczy­nę głębiej do środka i niszczy się w ten sposób naturalny mechanizm oczyszczania ucha. Można przy tym poważnie uszkodzić błonę bębenkową i ucho środkowe.
  • Konsultacja lekarza wymagana jest w sytuacjach, gdy słyszysz w uszach piski lub gwizdy, gdy nie zawsze wszyst­ko dobrze słyszysz i rozumiesz, gdy reagujesz bólem na gło­śniejsze dźwięki np. na hałas na przerwie, jeżeli masz częste infekcje górnych dróg oddechowych, szczególnie zapalenia uszu, gdy masz alergię, problemy z oddychaniem przez nos, gdy chrapiesz, gdy masz zapalenia migdałków oraz jeżeli masz problemy z pisaniem ze słuchu, z czytaniem, robisz błędy i masz trudności ze skupieniem uwagi.

Materiał zebrała:
Sylwia Krawczyk

Źródło – „Informator o słuchu” Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Post navigation