PROJEKT My_Rodzice

PROJEKT My_Rodzice
to zadanie z zakresu zdrowia publicznego współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Epsilon Plus w ramach Narodowego programu Zdrowia.

Istotą projektu jest w sposób przystępny, zgodny z trendami komunikacji mediów społecznościowych, prowadzić rodziców w świat wiedzy psychologiczno-pedagogicznej przydatnej w świadomym wychowywaniu dzieci, wspieraniu ich zasobów, wzmacnianiu relacji rodzinnych oraz w ochronie dzieci w kryzysach osobistych i rozwojowych.

Projekt My_Rodzice jest obecny na platformach YouTube i Facebook, gdzie można zapoznać się z materiałami edukacyjnymi i video.

Zachęcamy do zapoznania się z ww. projektem i wykorzystania wiedzy w praktyce. Skuteczne wychowywanie dzieci i młodzieży staje się wyzwaniem we współczesnym świecie. Warto by świadomi i odpowiedzialni rodzice korzystając ze środków komunikacji cyfrowej doskonalili kompetencje wychowawcze.

https://www.bing.com/videos/search?q=projekt+my_rodzice&&view=detail&mid=BEBE73568E26239EFCC8BEBE73568E26239EFCC8&&FORM=VRDGAR

Post navigation