Spotkania z Leonem

Spotkanie z Leonem„SPOTKANIA Z LEONEM” – warsztaty rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla dzieci w wieku 5-6 lat

  • Warsztat przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-6 lat
  • 11 spotkań prowadzonych metodą warsztatową poprzez zabawę – raz w tygodniu, spotkanie trwa 60 minut, w godzinach 14:30-15:30 piątki
  • Małe grupy max 10 osób
  • Data rozpoczęcia warsztatów 16.11.2018r

Poprzez budowanie umiejętności zauważania, wyrażania własnych i cudzych uczuć oraz uczenie się właściwych sposobów rozwiązywania konfliktów „Spotkania z Leonem” służą profilaktyce zachowań agresywnych wśród dzieci. Motywem przewodnim treści zajęć
są kolejne wydarzenia z życia tych samych bohaterów – rodzeństwo bliźniąt : Julki i Julka oraz ich przyjaciela kameleona o imieniu Leon.

Celem warsztatów jest pomoc dzieciom w budowaniu zadowalających relacji koleżeńskich poprzez:

  • pogłębienie świadomości własnych uczuć
  • uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych osób
  • poznanie konstruktywnych sposobów wyrażania złości
  • naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych
  • uświadomienie sobie swojej roli w pomaganiu innym
  • poznanie zasad dobrej współpracy z innymi

Zapisy telefoniczne: 29760-45-36 (warsztaty: spotkania z Leonem)

ZAPRASZAMY

Post navigation