Sprawozdanie z inauguracji działalności Ośrodka Koordynacyjno–Rehabilitacyjno-Opiekuńczego

W dniu 21 marca br. w Ostrołęckim Centrum Kultury w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” odbyła się uroczysta inauguracja działalności Ośrodka Koordynacyjno–Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w naszym mieście. Zadania tego Ośrodka będą finansowane ze środków budżetu państwa do roku 2021, zaś jego rolę pełnić będzie Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Ostrołęce. Dzień rozpoczęcia realizacji programu był nieprzypadkowy, bowiem nastała długo oczekiwana wiosna, a wraz z nią do życia budzi się otaczająca nas przyroda. Jak podkreśliła wicedyrektor Poradni Ewa Kotowska dzień ten wybraliśmy świadomie na rozpoczęcie działalności Ośrodka, gdyż w tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa–święto ludzi, którzy przyszli na świat z trisomią chromosomu 21. Spotkaliśmy się również w przededniu Narodowego Dnia Życia, święta ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 r. Ewa Kotowska zacytowała uchwałę Sejmu: „Dzień ten powinien stać się okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innym. Dzień ten powinien być również motywem solidarności społecznej, zachętą do wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia”. Wspomniała także, że w tym dniu z okazji oficjalnych obchodów tego święta na Stadionie Narodowym w Warszawie odbywał się Narodowy Kongres Rodziny pod hasłem „Niepodległa, Rodzinna”. Zaznaczyła też, że to spotkanie w Ostrołęce, w naszej małej ojczyźnie jest okazją do przypominania sobie istotnych prawd jak wartościowe jest życie i jak ważna jest rodzina.
Pani Wioletta Nowicka–Masztalerz, dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w imieniu własnym oraz pracowników naszej placówki gorąco przywitała licznie przybyłych gości: przedstawicieli władz samorządowych miasta, radnych, lekarzy, położne, pielęgniarki, dyrektora i pracowników OCK, prezesów i członków stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych w naszym mieście oraz dyrektorów i nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w Ostrołęce, gdzie funkcjonują oddziały integracyjne i specjalne dla dzieci i młodzieży, a także duszpasterza osób niepełnosprawnych. Szczególnie ciepło i serdecznie przywitała wszystkie dzieci, które przybyły na uroczystość wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami.
Ważną częścią uroczystości była rozmowa moderowana prowadzona przez naszą koleżankę Karolinę Kosińską z udziałem kilku zaproszonych gości. Wiceprezydent Grzegorz Płocha przybliżył zebranym nowe zadania dla samorządów przewidziane w Programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” oraz mówił o rozszerzeniu zakresu niektórych realizowanych ich dotychczasowych obowiązków. Następnie głos zabrała Wioletta Nowicka–Masztalerz. Dyrektor Poradni podziękowała radnym Miasta Ostrołęki za jednomyślność w podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Miastem Ostrołęka a Ministerstwem Edukacji Narodowej i pełnienie przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną funkcji wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno–Opiekuńczego w naszym mieście. Podkreśliła, że z pomocy Ośrodka będą korzystać małe dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością oraz ich rodziny. Kompleksowa wielospecjalistyczna pomoc będzie szczególnie dotyczyć działań wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w poszerzonym wymiarze godzin dla danego dziecka. Rodzicom dzieci będzie można udzielać specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, wskazywać właściwe dla dziecka i jego rodziny formy pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, wskazywać jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom. Ośrodek może także zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, konsultacje lekarzy różnych specjalności w zależności od potrzeb dziecka. Z uwagi na kompleksowe wsparcie dla rodzin Program „Za Życiem” zakłada zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu lub zagrożonemu niepełnosprawnością i jego rodzinie aktywną pomoc nie tylko ze strony oświaty i pomocy społecznej, ale również z zakresu służby zdrowia. Działania w tym obszarze przedstawiła Bożena Baczewska-położna oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego z Oddziału Położniczo–Ginekologicznego oraz dr n. med. Janusz Chełchowski–ordynator Oddziału Neonatologicznego z Salą Intensywnej Terapii Noworodka w naszym szpitalu. Przedstawiciele służby zdrowia podkreślili jak ważne jest towarzyszenie kobietom w ciąży i po porodzie, a w szczególności kiedy na świat przychodzi dziecko z zaburzeniami rozwojowymi. Konieczne jest wtedy udzielenie wsparcia całej rodzinie oraz zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej noworodkom.
O trudnych chwilach, kiedy radość z narodzin zostaje przykryta cieniem choroby lub niepełnosprawności dziecka oraz o przeżyciach i fazach dojrzewania do roli rodzica dziecka niepełnosprawnego opowiedziała zebranym psycholog Aneta Andersz, która pełni również funkcję koordynatora systemu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w naszym mieście.
Wśród zaproszonych gości była także rodzina państwa Hanny i Łukasza z Ostrołęki, w której na świat przyszło dwoje dzieci. 10-letni Michał urodził się z zespołem Downa, a jego młodszy brat Igor jest zdrowym dzieckiem. Tata chłopców opowiedział zebranym o blaskach i cieniach ich codziennego życia, wyzwaniach jakie czekają rodziców dziecka niepełnosprawnego, obawach jakie towarzyszyły im na początku narodzin pierwszego syna, ale też wspaniałych chwilach, które obecnie razem przeżywają. Dzisiaj Michał chodzi do klasy III integracyjnej, jest energicznym i pogodnym dzieckiem, aktywnie rozwija się, zadaje dużo pytań, podobnie jak jego zdrowi rówieśnicy przygotowuje się do I Komunii Świętej, a ostatnio zdobył pomarańczowy pas w karate. Opowiedział też o niezastąpionej roli swojej żony, mamy Michałka wspierającej na co dzień wszechstronny rozwój syna. Wyraził też radość i dumę ze swojej rodziny.
Na zakończenie uroczystości Ewa Kotowska podkreśliła jak ważne są działania wspierające wobec dziecka i jego rodziny podejmowane przez rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oraz nauczycieli i pedagogów specjalnych w najbliższym środowisku. Mówiła, że ci rodzice i towarzyszący im nauczyciele są często bardzo aktywni społecznie, zakładają lokalne stowarzyszenia, podejmują wiele cennych inicjatyw, których celem jest zmiana świadomości społecznej i postaw wobec osób niepełnosprawnych. Podkreśliła, że ich zaangażowanie sprawiło, że w naszym mieście powstały pierwsze oddziały integracyjne w szkołach i w przedszkolach oraz niepubliczne szkoły z oddziałami specjalnymi. Wspomniała, że ci ludzie organizowali konferencje dotyczące dziecka z niepełnosprawnością w systemie oświaty, kształcenia integracyjnego i włączającego, audycje radiowe, a obecnie prowadzą spotkania grupy wsparcia dla rodziców, punkty konsultacyjne, realizują ciekawe projekty edukacyjno-terapeutyczne, warsztaty artystyczne, szkolenia dla specjalistów, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, integracyjne spotkania świąteczne. Opowiedziała o istotnej roli i misji rodziców oraz pedagogów specjalnych obecnych na spotkaniu-członków Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”, uhonorowanego Odznaką „Za zasługi dla Miasta Ostrołęki”, Stowarzyszenia „Dajmy Razem Szansę” prowadzącego „Kolorową Szkołę”, Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy SOSW w Ostrołęce „Dajmy im Radość”, a także rodziców dzieci z autyzmem i innymi neurotrudnościami zrzeszonych w Klubie Rodziców JiM w Ostrołęce.
Inaugurację działalności Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w naszym mieście uświetniły występy dzieci z placówek, gdzie funkcjonują oddziały integracyjne i specjalne, w których panuje klimat wychowawczy sprzyjający budowania szacunku i akceptacji dla każdego, a szczególnie dla dzieci z niepełnosprawnościami:
-grupa teatralna „Promyki Dziesiątki” ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce pod kierownictwem nauczycielek Lidii Pardy i Bogumiły Przytuły (etiuda przy dźwiękach muzyki Antonio Vivaldi „Wiosna” oraz wielokrotnie wcześniej prezentowany i nagradzany występ pt. „Po drugiej stronie”- wyróżnienie na X Mazowieckim Festiwalu Teatrów Amatorskich w 2010r. w Komorowie, III miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży w Suwałkach WIGRASZEK 2011);
-dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 16 w Ostrołęce (piosenka „Ja jestem” Arki Noego);
-dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Księdza Jana Twardowskiego w Ostrołęce pod kierunkiem nauczycielki Lidii Krystosik (etiuda przy dźwiękach piosenki „Anioły” Sylwii Piotrowskiej).
Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć z projektu „Ja i moje miasto w fotografii” zrealizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy SOSW w Ostrołęce „Dajmy im Radość” przy pomocy opiekunów i wolontariuszy z III LO im. Unii Europejskiej w Ostrołęce.
Finałową piosenkę „Bądź jak ptak-Życie jest piękne” wykonały dzieci i młodzież z chóru przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce pod kierunkiem nauczycielki Marzeny Daniszewskiej. Do wspólnego śpiewu zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy spotkania. Na zakończenie uroczystości dyrektor Wioletta Nowicka-Masztalerz serdecznie podziękowała wszystkim przybyłym gościom oraz naszym partnerom współpracy, którzy pomogli nam przygotować spotkanie-Przedszkolu Miejskiemu nr 5, PM nr 16, Szkole Podstawowej nr 4, SP nr 6, SP nr 10, SOSW, OCK w Ostrołęce. Wyraziła również nadzieję na owocną współpracę z różnymi osobami w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Post navigation