Świat wolny od przemocy

Uczniowie klasy III c ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ostrołęce wraz z wychowawczynią Marzanną Borkowską w odpowiedzi na zaproszenie naszej placówki, w ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, przedstawili jak może wyglądać świat wolny od przemocy. Wykonali transparenty z wypisanymi wartościami i hasłami opisującymi przyjazny świat. Przygotowali również układ taneczny wyrażający radość, przyjaźń, współpracę, wsparcie, tolerancję i empatię, wrażliwość na drugą osobę. Wstępnie prezentujemy otrzymane zdjęcia, wkrótce dołączymy przesłany film.

Bardzo dziękujemy:
Pani Marzannie Borkowskiej – za przygotowanie zespołu,
Panu Przemysławowi Cikaczowi – za przygotowanie nagrania,
Zuzannie Kuleszy, Poli Stępek, Mai Rogalskiej i Anieli Gumowskiej – za występ.
Pozostałym osobom z klasy IIIc za dopingowanie koleżanek.

Post navigation