Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Drodzy Rodzice,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza do udziału w kolejnym cyklu zajęć: „SZKOŁA DLA RODZICÓW i WYCHOWAWCÓW”.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 16 03.2021r. (wtorek) o godz.16.45 – sala nr 36, II piętro, ul. Oświatowa 1.

Zajęcia przeznaczone są dla rodziców, wychowawców i nauczycieli pragnących rozwinąć praktyczne umiejętności wychowawcze i efektywnie radzić sobie z sytuacjami problemowymi w domu i w szkole. Mają charakter warsztatów, prowadzone są metodami aktywnymi. Będą odbywać się raz w tygodniu.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi „Wychowywać to kochać i wymagać”.

Tematyka zajęć:

  • Na jakich zasadach i wartościach budować relacje dorosły – dziecko?
  • Jak określać dziecku granice?
  • Jak pomóc dziecku radzić sobie z emocjami?
  • Jak zachęcać dziecko do współpracy?
  • Czy powinno się karać dzieci?
  • Jak zachęcić dziecko do samodzielności?
  • Jak uwolnić dziecko od narzuconych mu ról?
  • Jak budować realne poczucie własnej wartości dziecka?
  • Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty w domu i w szkole?

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” otrzymał od Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii , Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji przedłużenie opinii do 26 kwietnia 2022 roku jako spełniający standardy na II poziomie jakości – Dobra praktyka, zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Informujemy, że ze względu na trwającą pandemię zajęcia prowadzone są w małej grupie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Post navigation