TRENING PEWNOŚCI SIEBIE

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ostrołęce organizuje TRENING PEWNOŚCI SIEBIE dla uczniów szkół podstawowych.

Trening Pewności Siebie to metoda opracowana i sprawdzona przez Stowarzyszenie Bliżej Dziecka we współpracy z brytyjską organizacją KIDSCAPE – znaną w Europie z pomocy dzieciom – ofiarom szkolnego krzywdzenia. Jest to skuteczna krótkoterminowa (działania przynoszą efekt już w krótkim czasie) metoda pomocy dzieciom, które doświadczyły przemocy ze strony rówieśników.

Trening Pewności Siebie to zajęcia dla dzieci, które:

  • uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami,
  • pomagają obronić się przed agresją i przemocą ze strony szkolnych kolegów,
  • dają poczucie siły i wiarę we własne możliwości,
  • pomagają przezwyciężyć smutek i stres związany z dokuczaniem ze strony innych,
  • ośmielają i wzmacniają poczucie własnej wartości,
  • rozwijają umiejętności potrzebne do życia w grupie rówieśników.

Zespół prowadzący Trening Pewności Siebie, to osoby przeszkolone przez autorkę PROGRAMU WSPARCIA DLA DZIECI – OFIAR PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ – Joannę Węgrzynowską.

Miejsce i czas treningów: treningi odbywają się w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce, przy ul. Oświatowej 1. Sala nr 36 (II piętro)
Zajęcia prowadzone są w kameralnych grupach w atmosferze, która sprzyja rozmowie o trudnościach i uczeniu się nowych umiejętności. Spotkania odbywają się z zachowaniem bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Zapisy: treningi kierujemy do uczniów dwóch grup wiekowych: klasy IV – VI oraz VII – VIII, które doświadczyły fizycznej lub psychicznej przemocy ze strony rówieśników. (Nie są to zajęcia dla dzieci – sprawców przemocy).
Zgłoszenia dokonuje rodzic osobiście w Poradni lub kontaktując się telefonicznie pod nr tel. – 29 760 45 36. Prowadzące skontaktują się z zainteresowanym rodzicem, by potwierdzić zakwalifikowanie na zajęcia. O zakwalifikowaniu decyduje zgodność problemu dziecka z tematyką warsztatów oraz kolejność zgłoszeń

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Post navigation