„Wychowywać to kochać i wymagać”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza 06.03.2019r. (środa) o godz.16.30 do udziału w kolejnym cyklu zajęć „SZKOŁA DLA RODZICÓW i WYCHOWAWCÓW”
Zajęcia przeznaczone są dla rodziców, wychowawców i nauczycieli pragnących rozwinąć praktyczne umiejętności wychowawcze i efektywnie radzić sobie z sytuacjami problemowymi w domu i w szkole.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi „Wychowywać to kochać i wymagać”.

Tematyka zajęć:

  • Na jakich zasadach i wartościach budować relacje dorosły – dziecko?
  • Jak określać dziecku granice?
  • Jak pomóc dziecku radzić sobie z emocjami?
  • Jak zachęcać dziecko do współpracy?
  • Czy powinno się karać dzieci?
  • Jak zachęcić dziecko do samodzielności?
  • Jak uwolnić dziecko od narzuconych mu ról?
  • Jak budować realne poczucie własnej wartości dziecka?
  • Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty w domu i w szkole?

Metoda i forma realizacji: Zajęcia mają charakter grupowych warsztatów.
Prowadzone są metodami aktywnymi. Będą odbywać się raz w tygodniu.

Miejsce: sala konferencyjna na parterze Poradni ul. Oświatowa 1.

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” otrzymał od Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii , Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji przedłużenie opinii do 26 kwietnia 2022 roku jako spełniający standardy na II poziomie jakości – Dobra praktyka, zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Serdecznie zapraszamy

Post navigation