Wychowywać to kochać i wymagać

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza do udziału w kolejnym cyklu zajęć „SZKOŁA DLA RODZICÓW i WYCHOWAWCÓW” w dniu 7.11.2017r. (wtorek) o godz. 17.00

Zajęcia przeznaczone są dla rodziców, wychowawców i nauczycieli pragnących rozwinąć praktyczne umiejętności wychowawcze i efektywnie radzić obie z sytuacjami problemowymi w domu i w szkole.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi “Wychowywać to kochać i wymagać”.

Tematyka zajęć:

Na jakich zasadach i wartościach budować relacje dorosły – dziecko?
Jak określać dziecku granice?
Jak pomóc dziecku radzić sobie z emocjami?
Jak zachęcać dziecko do współpracy?
Czy powinno się karać dzieci?
Jak zachęcić dziecko do samodzielności?
Jak uwolnić dziecko od narzuconych mu ról?
Jak budować realne poczucie własnej wartości dziecka?
Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty w domu i w szkole?

Metoda i forma realizacji: Zajęcia mają charakter grupowych warsztatów.
Prowadzone są metodami aktywnymi. Będą odbywać się raz w tygodniu.
Miejsce: sala konferencyjna na parterze Poradni ul. Oświatowa 1.

Serdecznie zapraszamy

Post navigation