Zajęcia dla dzieci w ramach ferii z Poradnią

W dniach 16, 18 i 19 stycznia 2018r. Katarzyna Krzyna – logopeda oraz Ewa Choromańska – pedagog/terapeuta SI w ramach FERII Z PORADNIĄ przeprowadziły w naszej placówce zajęcia grupowe dla dzieci 5-6 letnich rozwijające sferę motoryczno-językową. Celem zajęć było usprawnianie aparatu artykulacyjnego i oddechowego, wzbogacanie słownictwa, kształtowanie właściwych reakcji równoważnych oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. W trakcie zajęć dzieci miały również okazję rozwijać wyobraźnie i kreatywność z wykorzystaniem nietypowych rekwizytów oraz doskonalić właściwe nawiązywanie relacji rówieśniczych. W zajęciach dzieci uczestniczyły aktywnie, chętnie, co dało nam Wszystkim okazję do doskonałej zabawy!

Post navigation