Zajęcia grupowe dla dzieci 3-4-letnich

W ramach „Ferii z Poradnią” zorganizowano zajęcia grupowe dla dzieci 3, 4-letnich. Tematem przewodnim były: „Ruch – Kreatywność – Zabawa”. W cyklu 3-dniowym zajęcia prowadzone były w różnorodny sposób. Najczęściej z zastosowaniem metod aktywizujących poprzez odpowiednio dobrane gry i zabawy, aby dzieci nie nudziły się, ale poprzez zabawę ćwiczyły umiejętności. Zróżnicowane formy pracy miały na celu wspomaganie skuteczności oddziaływań i angażowanie różnych zmysłów.

Post navigation