Zajęcia ogólnorozwijające w Przedszkolu Miejskim Nr 8

Na terenie Przedszkola Miejskiego nr 8 w Ostrołęce odbył się cykl zajęć ogólnorozwijających dla dzieci 5-6 letnich. Zajęcia prowadziły pedagog Małgorzata Sienicka oraz pedagog Sylwia Krawczyk. Celem zajęć było stymulowanie funkcji percepcyjno – motorycznych, rozwijanie logicznego myślenia, koncentracji uwagi, pamięci oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości, akceptacji i uznania. Zajęcia oparte były na założeniu, że dzieci najlepiej uczą się przez działanie – najefektywniej i najchętniej w czasie zabawy. Zabawa przyspiesza percepcyjną dojrzałość dziecka, rozwój emocjonalny i twórczy, ale co ważne, pomaga dziecku bezstresowo pokonywać występujące często trudności.

Po zakończeniu zajęć dzieci miały okazję do wyrażenia swojej opinii (anonimowa ankieta dla dzieci) na temat spotkań. Uczestnicy zaznaczyli, że byli bardzo zadowoleni z udziału w zajęciach
i chcieliby, aby były kontynuowane w kolejnym roku szkolnym. Pozytywnie ocenili osoby prowadzące oraz sposób organizacji spotkań.

Post navigation