Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Mutyzm Wybiórczy- O Lęku Bez Lęku”

PROJEKT SKIEROWANY DO UCZNIÓW I WYCHOWAWCÓW KLAS IV-VIII

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością zapraszam wychowawców klas IV-VIII wraz z uczniami do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Mutyzm wybiórczy – o lęku bez lęku”. Celem przedsięwzięcia jest rozpowszechnienie wiedzy o zaburzeniu lękowym, jakim jest mutyzm wybiórczy. Milczące dzieci są wśród nas. Z powodu lęku często nie mają możliwości zabiegania o swoje prawa, nie mogą zasygnalizować swoich potrzeb i pragnień, nie są w stanie obronić się przed przemocą, osamotnieniem i izolacją. Dołączając do projektu, staną się Państwo uczestnikami przemiany szarej rzeczywistości. Każdy z nas – nauczyciel, uczeń, rodzic – może pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym wyjść z milczenia. Zachęcam do promowania postaw życzliwości, otwartości i empatii.

Przygotowany materiał zawiera treści teoretyczne i ćwiczeniowe, które powinny być zrealizowane podczas zajęć z wychowawcą. Preferowany czas realizacji części teoretycznej to październik, ponieważ jest to miesiąc świadomości mutyzmu wybiórczego. Wymagane zrealizowane zadania należy przesłać na wskazany w regulaminie adres e-mail do 20 grudnia 2021 r. Klasy, które wypełnią zadania zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie, otrzymają certyfikat – dyplom uznania Stowarzyszenia „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”.

Liczę na Państwa aktywny udział w projekcie.

Szczegóły, w tym: regulamin, materiał teoretyczny i ćwiczeniowy w wersji online, karty pracy dla uczniów do wydruku, klucz odpowiedzi dla nauczyciela.

Z wyrazami szacunku
Anna Czujak

  • członek Stowarzyszenia „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”
  • nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce
  • e-mail: anna.czujak@mutyzm.org.pl

Plakat: Mutyzm wybiórczy - o lęku bez lęku.

Post navigation