Zespoły Orzekające

Posiedzenia Zespołów Orzekających planowane są:

w każdy wtorek od godziny 9:00 do 11:30

Wnioskodawca zostaje pisemnie powiadamiany o terminie rozpatrywania jego sprawy.