Dorośli dzieciom – Mazowsze na rzecz przeciwdziałania narkomanii

Narkotyki traktowane są przez niektóre młode osoby jako element stylu życia. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej realizuje kampanię społeczną o charakterze edukacyjno-informacyjnym „Dorośli dzieciom – Mazowsze na rzecz przeciwdziałania narkomanii”, której celem nadrzędnym jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Mazowsza na temat szkodliwości zażywania nielegalnych substancji psychoaktywnych oraz dostarczenie ogólnej informacji dotyczącej narkotyków i narkomanii.

Co chroni dzieci i młodzież przed sięganiem po narkotyki?

Czynniki chroniące klasyfikowane są w 5 podstawowych grup zmiennych.

  1. Czynniki związane z jednostką dotyczą funkcji poznawczych, temperamentu, emocji, sprawczości, poczucia własnej wartości, umiejętności społecznych i obiektywnej wiedzy.
  2. Czynniki związane z rodziną dotyczą głównie bliskich relacji, bezpieczeństwa, jasnych zasad, monitorowania czasu wolnego i prozdrowotnej postawy rodziców.
  3. Czynniki związane z grupą rówieśniczą dotyczą przynależności do konstruktywnej grupy, w której otrzymują akceptację, poznają właściwe przekonania dotyczące narkotyków.
  4. Czynniki związane ze szkołą dotyczą zainteresowania nauką i aspiracji edukacyjnych, życzliwości i kompetencji nauczycieli, swobody i bezpieczeństwa w grupie klasowej.
  5. Czynniki związane z kontekstem społeczno-kulturowym dotyczą bezpiecznego sąsiedztwa, ograniczonego dostępu do substancji psychoaktywnych, wpływu mediów i popkultury.

Rozwój czynników chroniących redukuje czynniki ryzyka. Prawdopodobieństwo ochrony przed zażyciem substancji psychoaktywnej jest większe, im więcej czynników chroniących oddziałuje na dzieci oraz im bardziej są one konstruktywne i dłużej trwa ich oddziaływanie. Aby minimalizować zagrożenia należy rozwijać i wzmacniać przede wszystkim czynniki chroniące.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej:

http://mcps.com.pl/aktualnosci/materialy-profilaktyczne/

gdzie w zakładce Kampania społeczna „Dorośli Dzieciom” można znaleźć szereg materiałów profilaktycznych umieszczonych jako pliki do pobrania min.: Poradnik dla rodziców i profesjonalistów, Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem – poradnik dla rodziców, Sygnały ostrzegawcze, Postępowanie w sytuacji kiedy dziecko zażywa narkotyki.

Od listopada 2018 r. Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki-Narkomania zmienił numer i stał się całkowicie bezpłatnym telefonem dla dzwoniącego. Obecny numer 0 800 199 990 jest czynny codziennie w godzinach 16:00-21:00 z wyjątkiem świąt państwowych.

MCPS plakat kampania społeczna Dorośli Dzieciom

Post navigation