Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Oferta w roku szkolnym 2022/2023

Indywidualne zajęcia/spotkania dla dzieci i młodzieży

 • Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Zajęcia z zakresu integracji sensorycznej
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia pedagogiczne z elementami terapii behawioralnej
 • Spotkania z psychologiem
 • Treningi EEG Biofeedback
 • Porady udzielane młodzieży w zakresie wyboru szkoły i zawodu

Grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży

 • Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym (klasy I-III szkoła podstawowa)
 • Zajęcia rozwijające spostrzegawczość i koncentrację uwagi (klasy III szkoła podstawowa)
 • Zajęcia warsztatowe profilaktyczne z zakresu HIV, AIDS, HCV 
 • Zajęcia dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od substancji psychoaktywnych
 • Zajęcia warsztatowe "Czytam i rozumiem” klasy VI-VII szkoła podstawowa
 • Zajęcia dotyczące usprawniania procesów koncentracji uwagi i pamięci (dzieci 5-6 letnie)
 • Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne dla uczniów z autyzmem (klasy IV-VIII szkoła podstawowa)
 • Warsztaty rozwoju osobistego dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • Trening Umiejętności Społecznych

Dla rodziców

 • Porady dotyczące:
  • występujących u dzieci trudności w zakresie rozwoju małej motoryki
  • zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci
  • zapobiegania wadom wymowy
  • problemów z funkcjonowaniem dzieci z niepełnosprawnością oraz kłopotów z zachowaniem
 • Prelekcje na terenie przedszkoli i szkół na temat:
  • Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
  • Moje dziecko bezpieczne w sieci
  • Jak ułatwić dziecku adaptację przedszkolną
  • inne wg zapotrzebowania
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym
 • Indywidualne zajęcia psychoedukacyjne o charakterze warsztatowym wg programu „Szkoły dla Rodziców” - Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły
 • Udzielanie informacji o formach pomocy oferowanej przez poradnię, procedurach kierowania sprawy na zespół orzekający do kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego

Dla nauczycieli

 • Spotkania z dyrektorami przedszkoli, szkół z rejonu działania Poradni dotyczące współpracy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Spotkania dotyczące opracowywania IPET (na wniosek dyrektora)
 • Spotkania dla nauczycieli przedszkoli na temat:
  • „Trudne zachowania dzieci”
  • „Wybiórczość żywieniowa”
  • „Higiena cyfrowa”
 • Prelekcje dotyczące trudności wychowawczych, profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży
 • Udział w zebraniach rad pedagogicznych: „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”
 • Konsultacje dla dyrektorów, pedagogów szkolnych, innych osób z kręgu instytucji pomocowych w sprawach dzieci i młodzieży
 • Interwencje w sprawach uczniów z udziałem rodziców, wychowawców, dyrektorów oraz specjalistów z Poradni
 • Mediacje szkolne, interwencje szkolne
 • Konsultacje dla nauczycieli, pedagogów dotyczące zaburzeń integracji sensorycznej
 • Udzielanie nauczycielom informacji o formach pomocy oferowanej przez Poradnię, procedurach kierowania sprawy na zespół orzekający do kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego, wsparcia uczniów zdolnych