Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

17 października decyzją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Nasze miasto już po raz dziewiąty włączyło się w akcję solidarności z osobami dotkniętymi biedą i wykluczeniem społecznym. W tym roku była ona prowadzona w różnych lokalizacjach wsparcia działających na terenie Ostrołęki. Nasza Poradnia po raz kolejny przyłączyła się do tego społecznie ważnego wydarzenia i razem z innymi jednostkami pomocowymi swój punkt informacyjny prezentowała na placu przed „Tanim Barem” przy ul. Kilińskiego 2A, gdzie w bieżącym roku zorganizowano miejskie obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. Wśród ofert instytucji i placówek udzielających w różnej formie pomocy i wsparcia dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym znalazły się prezentacje rękodzieł i prac plastycznych wykonanych przez seniorów, osoby niepełnosprawne oraz dzieci ze świetlic środowiskowych. Były także ciasta, a samorząd zapewnił poczęstunek w postaci smacznej, gorącej grochówki (na zdjęciach). W urokliwej scenerii starego miasta i nowego mostu – informacji i porad osobom zainteresowanym udzielały podobnie jak w latach poprzednich: dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce, Pani Wioletta Nowicka-Masztalerz oraz psycholog poradni Pani Alina Anna Żmudzińska (na zdjęciach).

Notatkę przygotowała: A. A. Żmudzińska

Post navigation