Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Oferta w roku szkolnym 2023/2024

Diagnoza:

 • psychologiczna
 • pedagogiczna
 • logopedyczna
 • rehabilitacyjna
 • integracji sensorycznej
 • Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) metodą Neuroflow
 • zawodoznawcza

Indywidualne zajęcia/spotkania dla dzieci i młodzieży

 • Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Zajęcia z zakresu integracji sensorycznej
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia pedagogiczne z elementami terapii behawioralnej
 • Spotkania z psychologiem
 • Treningi EEG Biofeedback
 • Porady udzielane młodzieży w zakresie wyboru szkoły i zawodu

Grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży

 • Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym (klasy I-III szkoła podstawowa)
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Trening Pewności Siebie
 • Zajęcia adaptacyjno-integracyjne dla społeczności ukraińskiej
 • Zajęcia wspierające rozwój funkcji słuchowo-językowych i pamięci słuchowej
 • Zajęcia doskonalące rozwój zdolności poznawczych "Liczę, koncentruje się i zapamiętuję"
 • Zajęcia dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym dotyczące usprawniania procesów koncentracji uwagi i pamięci
 • Warsztaty z zakresu kompetencji społecznych

Dla rodziców

 • Warsztaty dotyczące:
  • Jak stymulować wszechstronny rozwój dziecka od 0 do 3 r.ż.
  • Jak stymulować wszechstronny rozwój dziecka od 3 do 6 r.ż."
  • problemów z karmieniem, rozszerzaniem diety dla rodziców dzieci do 1 r.ż. z WWRD
  • umiejętności wychowawczych - Szkoła dla Rodziców czyli „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”
 • Porady z zakresu:
  • Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
  • zasad higieny cyfrowej, zasad bezpiecznego grania w gry, symptomów fonoholizmu
  • trudności dzieci w zakresie rozwoju małej motoryki
  • zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci
  • wad wymowy
  • problemów z funkcjonowaniem dzieci z niepełnosprawnością, w tym autyzm
 • Prelekcje na temat:
  • Bezpieczeństwo dziecka w sieci oraz wpływ technologii cyfrowych na jego rozwój
  • Jak ułatwić dziecku adaptację przedszkolną
  • Rozwój dziecka 5-6 letniego - jak go wspierać?
 • Prelekcje na terenie przedszkoli i szkół – tematyka wg zapotrzebowania
 • Mediacje
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym
 • Udzielanie rodzicom informacji o formach pomocy oferowanej przez poradnię, procedurach kierowania sprawy na zespół orzekający do kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego
 • Udzielanie informacji o formach pomocy oferowanej przez poradnię, procedurach kierowania sprawy na zespół orzekający do kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego

Dla nauczycieli

 • Spotkania z dyrektorami przedszkoli, szkół z rejonu działania Poradni dotyczące współpracy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Spotkania dotyczące opracowywania IPET (na wniosek dyrektora)
 • Konsultacje dla dyrektorów, pedagogów szkolnych, innych osób z kręgu instytucji pomocowych w sprawach dzieci i młodzieży
 • Udzielanie nauczycielom informacji o formach pomocy oferowanej przez Poradnię, procedurach kierowania sprawy na zespół orzekający do kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego, wsparcia uczniów zdolnych
 • Udział w zebraniach rad pedagogicznych
 • Interwencje w sprawach uczniów z udziałem rodziców, wychowawców, dyrektorów oraz specjalistów z Poradni
 • Mediacje szkolne, interwencje szkolne
 • Prelekcja "Rola wychowawcy w zakresie wspierania dojrzałości społeczno-emocjonalnej uczniów”
 • Prelekcje dla nauczycieli przedszkoli :
  • Dziecięce emocje
  • Wybiórczość żywieniowa
  • Mutyzm wybiórczy