Sprawozdanie ze spotkania „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”

W dniu 21.05.2013r w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce zorganizowane zostało spotkanie informacyjne dotyczące „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”. W spotkaniu uczestniczyli rodzice i opiekunowie dzieci zainteresowanych problematyką wczesnego rozwoju dziecka.

Program przygotowanego spotkania przedstawiał się następująco:

  • I część dotyczyła przedstawienia podstawowych informacji na temat „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”. Osobą prowadzącą była mgr Aneta Andersz-Nalewajek (psycholog).
  • II część obejmowała zaprezentowanie najważniejszych aspektów „Wczesnej interwencji terapeutycznej”. Osobą prowadzącą była mgr Dorota Żebrowska (pedagog).
  • III część dotyczyła przedstawienia jednej z metod wspierania rozwoju – „Integracji sensorycznej”. Osobą prowadzącą była mgr Ewa Choromańska (pedagog, terapeuta integracji sensorycznej).
  • IV część obejmowała problematykę „Wczesnej interwencji logopedycznej”.

Osobą prowadzącą była mgr mgr Beata Czarnecka (logopeda).

Przygotowane wystąpienia zawierały informacje dotyczące wielospecjalistycznych, kompleksowych oddziaływań mających na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem. Podkreślono cele ukierunkowane na dziecko, rodzinę i środowisko.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce. W ramach podjętej współpracy Dyrekcja i pracownicy Biblioteki Pedagogicznej pomogli w organizacji spotkania. Dostosowano warunki lokalowe, umieszczono na tablicach informacje dotyczące powyższej problematyki oraz przygotowano stoisko z publikacjami.  Ponadto, do działań promocyjnych włączyli się przedstawiciele portalu internetowego www.eostroleka.pl, którzy na łamach swojej strony internetowej zamieścili bezpłatnie ogłoszenie o planowanym wydarzeniu.

Przygotowane przez pracowników Poradni spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Po wystąpieniach specjalistów z uczestnikami spotkania odbyły się konsultacje indywidualne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych oraz potrzebom społeczności miejskiej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce w przyszłym roku szkolnym planuje kontynuować powyższe działania w ramach podjętej tematyki.

Post navigation