Świat wolny od przemocy – Przedszkole Miejskie nr 1 i 15

W Przedszkolu Miejskim nr 1 i 15 w Ostrołęce realizowany jest program zajęć psychoedukacyjnych „Spotkania z Leonem”. Jest to cykl 10 zajęć profilaktyczno-wychowawczych, których celem jest integracja grupy, uczenie dzieci przyjaznych zachowań względem siebie poprzez:
-pogłębianie świadomości własnych uczuć,
-uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych osób,
-poznanie konstruktywnych sposobów wyrażania złości,
-naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
-uświadomienie sobie swojej roli w pomaganiu innym,
-poznanie zasad dobrej współpracy z innymi.

W listopadzie br. przedszkolaki miały okazję poznać zagadnienia z tematów: Jak mogę sobie poradzić, gdy ktoś mi dokucza? oraz Jak pomóc innym? Celem zajęć było nauczenie dzieci sposobów reagowania na agresję ze strony innych oraz proszenia o pomoc dorosłych, jako sposobu radzenia sobie z agresją, a także zwrócenie uwagi dzieci na rolę obserwatora w sytuacjach dokuczania oraz pokazanie sposobów reagowania na krzywdzenie innych. Dzieci aktywnie brały udział w zajęciach ćwicząc w krótkich scenkach konstruktywne sposoby radzenia sobie z dokuczaniem i metody reagowania na agresję, której są świadkiem. Przedszkolakom w spotkaniach towarzyszy maskotka terapeutyczna Leon, która ma dla dzieci ważne przesłanie edukacyjne w postaci wierszyków:

Gdy ktoś bardzo jest niemiły,
najpierw licz na własne siły.
Gdy ci trudno już samemu,
powiedz komuś dorosłemu.

Dokuczanie rzecz niemiła,
bo po stronie złego siła.
Kiedy jesteś świadkiem tego
Możesz zrobić coś, kolego.

Dzieci wykonywały też prace plastyczne przedstawiające „Świat wolny od przemocy”. Zajęcia „Spotkania z Leonem” wpisują się w działania realizowane przez specjalistów Poradni w ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci.

Ewa Kotowska

pedagog

Post navigation