Zajęcia pt.: „Spotkania z Leonem” w Poradni

Od listopada 2018 roku do stycznia 2019 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce odbywały się warsztaty pt.: „Spotkania z Leonem” adresowane dla dzieci 5-6 letnich. Zajęcia prowadziła psycholog Aneta Andersz oraz pedagog Wioletta Nowicka-Masztalerz. Głównym celem warsztatów była profilaktyka zachowań agresywnych a także rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych. Efektem prowadzonych oddziaływań było pogłębienie świadomości własnych uczuć, uwrażliwienie dzieci na potrzeby i uczucia innych osób. Dzieci poznały konstruktywne sposoby wyrażania złości, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz konfliktowych. Ponadto miały okazję poznać zasady dobrej współpracy z innymi. Uczestnikom a także ich rodzicom dziękujemy za miłą współpracę 🙂

Post navigation