Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Logo programu Za Życiem

Sprawozdanie z realizacji Programu Za Życiem 2022

W roku 2022 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce koordynowała działania rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Celem realizacji programu było zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecko oraz jego rodzinę.

Program skierowany został do dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD-10. W programie brały udział rodziny z dziećmi zamieszkałe na terenie Miasta Ostrołęki oraz rodziny z dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli lub placówek, mających siedzibę na terenie działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce.

W roku 2022 realizacja programu odbywała się od czerwca do listopada. Pomocą specjalistyczną objętych zostało 89 dzieci i rodziców w tym 13 dzieci do 3 roku życia. W programie „Za życiem” pracowało 33 specjalistów, zrealizowano 2400 godzin.

Uczestnicy programu korzystali z następujących form pomocy specjalistycznej:

  • zajęć logopedycznych/neurologopedycznych/surdologopedycznych,
  • zajęć psychologicznych,
  • zajęć pedagogicznych/oligofreno/surdo/tyflo,
  • zajęć Integracji Sensorycznej,
  • zajęć TUS,
  • zajęć rehabilitacji ruchowej, prowadzonych przez fizjoterapeutów,
  • zajęć terapii behawioralnej,
  • hipoterapii,
  • muzykoterapii.

Realizacja pomocy specjalistycznej odbywała się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce, gabinetach specjalistycznych, pracowniach/punktach terapeutycznych na terenie Miasta Ostrołęki a także w domach uczestników. Harmonogram spotkań dostosowany był do potrzeb rodziców i ich dzieci. Specjaliści stosowali pomoce edukacyjno-terapeutyczne dostosowane dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.