Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Napis: Za życiem w kolorze granatowym z podkreśleniem w kolorze czerwonym. Z prawej strony symbol rodziny w kolorze czerwonym.

Nabór specjalistów na realizację zajęć terapeutycznych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce ogłasza nabór specjalistów na realizację zajęć terapeutycznych w ramach zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (WOKRO) w roku 2024 – Program „Za życiem”.

Realizowane będą zajęcia specjalistyczne, terapeutyczne z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami lub zagrożonymi niepełnosprawnością w wieku od 0 do rozpoczęcia nauki w szkole ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia:

 1. Fizjoterapia.
 2. Zajęcia logopedyczne.
 3. Zajęcia pedagogiczne/surdopedagogiczne/tyflopedagogiczne/oligofrenopedagogiczne.
 4. Zajęcia z psychologiem.
 5. Integracji sensorycznej.
 6. Zajęcia terapii ręki.
 7. Zajęcia ze zwierzętami (dogoterapia, hipoterapia, alpakoterapia).
 8. Zajęcia muzykoterapii

Zgłaszający się specjaliści powinni spełniać następujące warunki:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki, psychologii, logopedii, fizjoterapii oraz studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne lub doskonalące w zakresie pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju, lub ze stwierdzoną niepełnosprawnością.
 2. Przygotowanie pedagogiczne.
 3. Co najmniej dwa lata doświadczenia w pracy terapeutycznej, ze szczególnym uwzględnieniem  pracy z małym dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Należy dostarczyć CV oraz kserokopie wymaganej dokumentacji potwierdzającej uzyskane kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy.

Zadania do realizacji przez specjalistów wskazane są w rozporządzeniu MEiN w sprawie szczegółowych zadań WOKRO (Dz. U. z dnia 6 września 2023r., poz. 1801).

Zajęcia będą realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2024 r.

Oferty w zamkniętej kopercie należy składać do 23.02.2024 r. do godziny 12:00 w formie papierowej — osobiście w sekretariacie poradni lub pocztą na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce, ul. Oświatowa 1, 07-410 Ostrołęka.